Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ani İşitme Kayıplarında Tam İyileşmeye Etki Eden Faktörler
 

Ani İşitme Kayıplarında Tam İyileşmeye Etki Eden Faktörler

Dal T., Genç E., Hancı D., Ergin N.

Ani işitme kayıpları etyoloji, tanı koyma ve tedavisinde bazı güçlükler içeren özellikli kulak hastalıklarıdır. Hastanın tam olarak düzelmesine etki edebilecek etkenler hastanın kendisinden, şikayetinin tarzından ve tedaviden kaynaklanabilir. Çalışmamızda 2001-2004 yılları arasında kliniğimize ani işitme kaybıyla başvuran ve minimum 6 ay takibi olan 32 hastanın tam iyileşmesinde etkili olan faktörler araştırıldı ve literatür ile karşılaştırıldı. Hastaların işitmelerinin hastalık öncesi seviyeye gelmesinde hastanın yaşı, başdönmesi olup olmaması, temel şikayetin işitme azlığı olup olmaması, tedavide oral steroid veya oral steroide eklenen antiviral kullanımı etkili olarak bulunmuştur (Mann-Whitney U test, p<.05). Hastanın başvurduğu zaman ile şikayetinin ilk başladığı zaman arasında geçen süre, bolus steroid kullanımı, dolgunluk ve çınlama şikayeti olup olmaması, tek başına antiviral kullanımı, ve vazodilatotör ajanların tedavide kullanılması tam iyileşme üzerine etkisiz bulunmuştur (Mann-Whitney U test, p>.05). Başdönmesi olmayan, temel şikayeti işitme azlığı olan, dolgunluk ve çınlama şikayeti olmayan, 42 yaş altındaki, tedavide oral steroid veya steroid ve antiviral tedaviyi birlikte alan hastalarda tedavi sonucu işitmede tam düzelme sağlanması daha kuvvetli bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S9

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale