Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ani İşitme Kayıplarında Yüksek Doz Steroid Terapisi
 

Ani İşitme Kayıplarında Yüksek Doz Steroid Terapisi

Samim E., Göçmen H., Özdek A., Emir H., Can İ. H., Akagün M., Yavanoğlu A., Kaptan Z.K.

AMAÇ: Yüksek doz sistemik steroid ile tedavi edilen, idiopatik ani işitme kayıplı hastalardaki işitme kazancının prospektif olarak randomize klinik çalışmayla değerlendirilmesi. METOD: Çalışma grubuna, yüksek doz parenteral steroid tedavisi uygulanan 33 hasta dahil edilmiştir (250 mg prednizolon/gün 10 gün boyunca). Kontrol grubuna ise, standart doz oral steroid verilen 20 hasta dahil edilmiştir (80 mg prednizolon/gün 3 gün boyunca verilir, 2 hafta içinde doz azaltılarak tedavi bitirilir). SONUÇ: İşitme kazancında yüksek ve standart doz steroid tedavisi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (%66.7 ve %70.0). Alçak frekanslardaki düzelme yüksek doz steroid tedavisinden sonra daha fazladır (p<0.05). Belirgin bir yan etki görülmemiştir. TARTIŞMA: Alçak frekanslardaki işitme kazancındaki düzelme dışında, yüksek doz steroid tedavisi standart doza göre daha üstün değildir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S10

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale