Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ani İşitme Kayıplarında Yeni Bir Tedavi Yöntemi: İntratimpanik Steroid İnjeksiyonu
 

Ani İşitme Kayıplarında Yeni Bir Tedavi Yöntemi: İntratimpanik Steroid İnjeksiyonu

Samim E., Göçmen H., Emir H., Ceylan K., Uzunkulaoğlu H., Ünlü İ., Kargın S., Kılıç R., Kaptan Z.K.

AMAÇ: Ani işitme kayıplarında (AİK) intratimpanik steroid injeksiyonu tedavisinin, preliminer değerlendirilmesi. METOD: AİK sebebiyle kliniğimize başvuran hastalara, öncelikli olarak yüksek doz sistemik steroid (250 mg) verilmektedir. Eğer işitme eşiklerinde kazanç 10 dB’i geçmemişse ya da sistemik steroidler kontrendike ise bu hastalara intratimpanik steroid injeksiyonu uygulamaya karar verdik. Ocak-Temmuz 2004 tarihleri arasında AİK teşhisi ile takip ettiğimiz ve bu özelliklere sahip 10 hastaya, 2cc %0.9 NaCl ile sulandırılmış 250 mg metilprednizolonu, 0.4 cc miktarında intratimpanik olarak 15 gün boyunca günaşırı verdik. Sonuçlar, tedavi sonrasında 7., 15. günde ve 1.ayda odyolojik testlerle değerlendirildi. SONUÇ: İntratimpanik steroid injeksiyonu sadece 1 hastada ilk tedavi seçeneği olarak kullanıldı. Hastaların 9’da ise yetersiz işitme kazancı sonucunda injeksiyona başlandı. Tedavi sırasında 1 hastada akut otitis media geliştiğinden tedaviye son verildi. Tedavi sonrasında hastalar odyolojik olarak değerlendirildiğinde 7 hastada 10 dB’den fazla kazanç vardı ve bu başarı kabul edildi. TARTIŞMA: Son zamanlarda AİK ‘lı hastalarda, sistemik steroide bağlı yan etkileri minimuma indirdiği ve iç kulakta tedavi edici yüksek konsantrasyonlara çıkabildiği için en çok tercih edilen tedavi yöntemi intratimpanik steroid injeksiyondur. Bizim kliniğimizde de bu sonuçlar ışığında bu tedavi yöntemi kullanılmaya devam edilecektir ve diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırılacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S11

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale