Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alt Dudak Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 

Alt Dudak Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Şahan M., Akın İ., Coşkun N., Sağıt M.

Çalışmamızda, kliniğimizde Mart 1998 ve Mart 2004 tarihleri arasında alt dudak karsinomu tanısı ile ameliyat edilen 25 vakanın tedavi sonuçları ve bunları etkileyen parametreler incelenmiştir.Çalışmamıza daha önce başka bir klinikte alt dudak kanseri nedeniyle ameliyat edilen nüks vakaları da dahil edilmiştir. Olgularımızın 24’ü(%96) erkek,1’i(%4)kadındı.Yaş ortalaması 62.08’di.Hastaların ilk tanı aldıkları dönemde evreleri %56 T1N0M0,%32 T2N0M0,%8 T2N1M0,%4 T4NoMo olarak değerlendirilmiştir.En fazla 84,en az 12 ay izlenen hastalardan 1’i akciğer kanseri (ikinci primer), 1’i alt dudak kanseri nedeniyle ölmüştür. Bir hasta da metastatik akciğer kitlesi nedeniyle pnömektomi ameliyatı geçirmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale