Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alt Dudak Skuamöz Hücreli Karsinomlarına Tedavi Yaklaşımımız
 

Alt Dudak Skuamöz Hücreli Karsinomlarına Tedavi Yaklaşımımız

Sözeri B., Hoşal Ş., Çengel S., İpçi K.

Dudak karsinomları, oral kavitenin sık görülen malign tümörleri arasındadır. Çoğunluklada alt dudakta, erkeklerde ve 60 yaşın üzerinde görülmektedir. Dudağın epitelyal malign tümörleri içinde skuamöz hücreli karsinomen sık görülenidir. Dudak karsinomu erken tedavi edilirse baş boyun malignansileri içinde şifayla sonuçlanabilenlerden birisidir. Dudak karsinomlarının tercih edilen tedavisi cerrahidir. Tedavinin amacı, tümörün çevresinde geniş güvenlik sınırı bırakılarak, drene olduğu bölgedeki lenf nodlarıyla birlikte radikal eksizyonu ve dudak fonksiyonlarının ve kozmetiğinin yeniden sağlanmasıdır. Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalında tedavi edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak araştırıldı. Çalışmamızda ayrıca ilk tedavileri hastanemiz dışında yapılan hastalarda ayrı bir grup olarak incelendi. Çalışmaya sadece alt dudak skuamöz hücreli karsinomlar ve minumum takip süresi iki yıl olan hastalar dahil edildi. Bölümüzde ilk tedavileri yapılan hastalara, 1 cm’lik emniyet sınırıyla tümörün rezeksiyonu ve beraberinde klinik N+ boyunlarda boyun diseksiyonu veya klinik No boyunlarda biyopsi amaçlı suprahiyoid siseksiyonu uygulandı. Boyun diseksiyonu lezyonun yerine göre tek veya iki taraflı olarak yapıldı. Rekonstrüksüyon oluşan defektin büyüklüğüne göre seçildi. Çoğunlukla primer kapatma ve Barnard Plasty yöntemleri tercih edildi. Her iki gruptaki hastalarda; lokal-bölgesel rekürens, uzak metastaz, sağkalım oranları ve bunlara uygulanan ek tedaviler araştrıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S15

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale