Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Damak Tümörlerinde Klinik Yaklaşımımız
 

Damak Tümörlerinde Klinik Yaklaşımımız

Köybaşıoğlu A., İleri F., İnal E., Uslu S., Kızıl Y., Aydil U.

Damak tümörleri oral mukoza epitelinin yanı sıra tükrük bezi, sinir dokusu, bağ doku, kemik veya yumuşak dokudan da köken alabilirler. Nadir görülen damak kitleleriyle ilgili yayınlanmış az sayıda seri mevcuttur ve bu konuda bilgi sınırlıdır. Bu seride, kliniğimizde 1985-2004 yılları arasında tedavi edilen 38 hastanın bulguları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaları 16’sı (% 42,1) kadın, 22’si (% 57,9) erkekti. Yaşları 10-67 arasında (ortalama 43,1) değişmekteydi. Tümörlerin 27’si (% 71,1) benign, 11’i (% 28,9) maligndi. En sık benign tümörün pleomorfik adenom (n=15, % 39,5), en sık malign tümörün ise yassı hücreli karsinom (n=4, % 10,5) olduğu görüldü. Hastaların klinik bulguları, uygulanan tedavi yaklaşımları ve takipleri literatür eşliğinde tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S17

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale