Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Baş Boyun Kanserlerindeki Serbest Flep Tecrübelerimiz
 

Baş Boyun Kanserlerindeki Serbest Flep Tecrübelerimiz

Sözeri B., Çengel S., Biçer Y., Hoşal A.

Baş boyun tümörlerinin tedavisinde onkolojik olarak tümörün kontrolü ve tedavisi ön planda olmakla beraber oluşan defektlerin kozmetik ve fonksiyonel olarak rekonstrüksüyonuda hastanın yaşam kalitesi açısından önemlidir. Bu nedenle hastanın tedavi planı oluşturulurken baştan itibaren rekonstrüksüyonuda bu planın bir parçası olmalıdır. Bu nedenle günümüze kadar çok sayıda flep ve greft tanımlanmıştır. Mikrocerrahi tekniklerinin gelişimiyle birlikte rekonstrüksüyonda, serbest fleplerin kullanımı da artmıştır. Bu işlem çoğunlukla Kulak Burun Boğaz hekimleriyle Plastik cerrahi hekimlerinin bir ekip halinde çalışmasını gerektirmektedir. Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalında baş boyun tümörleri nedeniyle ameliyat edilen ve rekonstrüksüyonlarında serbest flep kullanılan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalarda; tümör yerleşimi, büyüklüğü ve yapılan cerrahi ortaya konularak; bunlarda uygulanan serbest flepler tercih nedenleriyle birlikte tanımlanmıştır. Başarısızlık oranları ve flep başarısında etkili olabilecek faktörlerde hasta ve literatür bilgilerinin ışığı altında araştırılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S18

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale