Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Genişletilmiş Politetrafloroetilen Kullanımı (Tavşan Modelinde Yapılan Deneysel Çalışma)
 

Genişletilmiş Politetrafloroetilen Kullanımı (Tavşan Modelinde Yapılan Deneysel Çalışma)

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E., Bayazıt Y.

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada medializasyon tiroplastide kullanılan yeni bir materyal olan ePTFE’e (Gore-Tex®) karşı altı ayda gelişen doku yanıtının histopatolojik bulguları ve materyalin yerleştirilen bölgede sabit kalıp kalmadığı incelendi. MATERYAL VE METOD: Çalışmamızda ağırlıkları 3100-3700 g arasında (ortalama 3400 g) değişen 8 adet tavşan kullanıldı. ePTFE materyali deneysel olarak tavşan larinksine Medializasyon Tiroplasti tekniği ile yerleştirildi. Karşı vokal korda ise ePTFE materyalinin yerleştirilmesi için aynı cerrahi teknik uygulandı ancak ePTFE yerleştirilmedi. Altı ay sonra ePTFE materyali yerleştirilen vokal kord ile yerleştirilmeyen vokal kord makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi. BULGULAR: Altıncı ay sonunda hiçbir larinkste makroskobik olarak patolojik havayolu değişikliği kaydedilmedi. İmplantın yerleştirildiği vokal kord seviyesinin 3 mm altından ve 3 mm üstünden yapılan kesitlerin mikroskobik incelenmesinde ePTFE materyaline rastlanmadı. İmplant etrafını çepeçevre saran ince ve düzgün sınırlı bir fibrotik kapsül oluşumu ve yabancı cisim tipi inflamatuar yanıtı gösterecek dev hücrelerin oluşmadığı, bu materyalin yer değiştirmediği ve çevre yumuşak dokulara tutunduğu izlendi. İmplant konulmayan vokal korddan yapılan kesitte patolojik bir bulguya rastlanmadı SONUÇ: ePTFE’nin, atılımı engelleyecek kadar emniyetli bir şekilde çevre yumuşak dokulara tutunan, immunolojik olarak iyi tolere edilebilen, biyouyumluluğu iyi olan, tavşanlarda tiroplasti cerrahisinde güvenli bir materyal olduğu bulundu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S19

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale