Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tavşan Çene Eklemi Fibröz Yapışıklıklarına Mitomisin C’nin Etkisi
 

Tavşan Çene Eklemi Fibröz Yapışıklıklarına Mitomisin C’nin Etkisi

Aydın E., Özdemir B., Uçkan S., Uyar P.

Amaç: Tavşan mandibulasına uygulanan traksiyon ile çene ekleminde fibroz yapışıklıklar oluşmaktadır. Tavşan çene eklemi içine uygulanan mitomisin C’nin fibröz yapışıklıklar üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 20 tavşan (8 kontrol, 12 mitomisin C grubu) dahil edilmiştir. Sağ zigomanın posterior kısmı ve sağ maseterik tüberositeye titanyum vidalar yerleştirilmiştir. Bu iki vida arasına elastik bant yerleştirilerek mandibulanın sağ tarafa postero-süperior yönde yer değiştirmesi sağlanmıştır. Kontrol grubundaki tavşanların sol çene eklemi içine serum fizyolojik, araştırma grubundakilere ise mitomisin C (0.4 mg/ml) 6 hafta boyunca haftada bir uygulanmıştır. Tavşanlar bu süre sonunda sakrifiye edilmiş ve çene eklemleri fibröz yapışıklıklar açısından histopatolojik olarak incelenmiştir. Bulgular: Mikroskopik olarak kontrol grubundaki 6 tavşanın 4’ünün çene ekleminde fibröz yapışıklık varken mitomisin grubundaki 11 tavşanın sadece 1’inde fibrozis tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Tavşan çene eklemi içine uygulanan mitomisin C eklem içi fibröz yapışıklıkları anlamlı bir şekilde azaltmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S20

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale