Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kobaylarda Deneysel Endolenfatik Hidrops Oluşturulması Ve Bu Oluşumda Deksametazonun Etkilerinin Araştırılması
 

Kobaylarda Deneysel Endolenfatik Hidrops Oluşturulması Ve Bu Oluşumda Deksametazonun Etkilerinin Araştırılması

Ayas K., Sungur A., Tekin Ö., Ataş A., Özer F., Ünal Ö.

Amaç: Deneysel endolenfatik hidropsta deksametazonun işitme ve histopatolojik olarak etkilerini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: 400±50 gram, erkek, 30 kobayın sağ kulağında deneysel endolenfatik hidrops oluşturuldu. Hayvanlar iki gruba ayrılıp bir gruba intraperitoneal (i.p.) deksametazon (Dekort, Bilim) 5 mg/kg/gün uygulandı. Yaşam süreleri ve test tekrarına göre gruplar kendi içinde ikiye ayrıldı. Tüm gruplara preoperatif dönemde, postoperatif 2. gün ve yaşam süresi daha uzun olanlara postoperatif 15. gün elektrokokleografi (ECoG) ve Beyinsapı odyometrisi yapılıp Summating Potential (SP), Action Potential (AP) değerlerine , V. dalga latens ve I.-V. interpeak latens değerlerine bakıldı. 14 tanesinde temporal kemik bullaları çıkarılıp histopatolojik inceleme yapıldı. Bulgular: Her iki grupta preoperatif ve postoperatif 2. gün SP ve SP/AP oranı değerleri anlamlı olarak yükselmişti. Ancak deksametazon alan grupta bu artış daha azdı. Sol ve sağ kulaklar karşılaştırıldığında kontrol grubunda anlamlı bir fark varken, deksametazon uygulanan grupta fark gözlenmedi. I.-V. interpeak latens değeri her iki grupta da uzamış olarak tespit edildi. Ancak bu bulgu, deksametazon alan grupta daha az orandaydı. Uzun dönem değerlere bakıldığında; kontrol grubunda postoperatif 2-15. günler arasında V. dalga latens değerinde anlamlı fark varken, deksametazon alan grupta saptanamadı. Histopatolojik olarak kontrol grubunda değişen şiddetlerde hidrops izlenirken, ilaç grubunda hafif veya normale yakın hidrops tespit edildi. Tartışma ve Sonuç: Deksametazon, deneysel endolenfatik hidrops modelinde erken dönem hidrops bulgularını önleyebilir. Ancak bu bulguların denek sayısı artırılarak uzun dönemdeki seyrini araştırmak gerekir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S21

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale