Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Metotreksatın Rat Nazal Mukoza Ve Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi; Bir Preklinik Çalışma
 

Metotreksatın Rat Nazal Mukoza Ve Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi; Bir Preklinik Çalışma

Başak T., Turgut S., Çakır B., Ercan İ., Özbal E.

Klinik kullanımı çok geniş olan metotreksat’ın özellikle steroide dirençli astım tedavisinde kullanımıyla ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazanmış, yapılan çalışmalarda düşük doz metotreksat kullanımının steroide dirençli astım tedavisinde steroid dozunu azaltıcı etkisi saptanmıştır. Nazal poliposis etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır.Tedavisi lokal / sistemik steroid, cerrahidir. Fakat özellikle masif polipoziste hastalığın kontrolü zordur. Bu çalışmalar ve metotreksat ’ın pratikteki kullanımı göz önüne alındığında steroide hassasiyeti azalmış, yetersiz cevap veren nazal polipoziste metotreksat tedavisi akıla gelmektedir. Literatürde nasal poliposiste metotreksat kullanımı ve lokal metotreksat’ın normal mukozaya yan etkilerine dair bir çalışma yoktur. Bu çalışma bir preklinik çalışmadır. Çalışmamızda çalışma grubu olarak 15, kontrol grubu olarak 5 olmak üzere 20 adet wister albino rat rastgele seçildi. Çalışma grubundakiler 5’erli 3 gruba ayrıldı.1. gruba haftada 1; 2. gruba haftada 3;, 3. gruba haftada 5 kez her iki nazal kaviteye günde 2x1 puff metotreksat topikal sprey; Kontrol grubundakilere haftada 5 kez günde 2 x1er puff serum fizyolojik uygulandı. Takiben rat karaciğerleri, her iki nasal kaviteden alt konka ön ,arka ucu ve nazofarenksten biopsiler ve kardiak kan örnekleri alındı. Biopsiler ve karaciğer dokuları incelendiğinde kontrol grubu ile haftada 1, 3, 5 kez metotreksat uygulanan gruplar arasında histopatolojik parametreler açısından istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı. Alınan kan örneklerinin biyokimyasal incelemesinde; Grup sayılarının yetersiz olmasından dolayı istatiksel analiz yapılamadı ancak ortalamalar normal sınırlarda olup kontrol ve çalışma grupları arasında belirgin fark saptanmadı. Çalışmamızda lokal metotreksat’ın nazal mukoza ve karaciğer üzerinde önemli bir değişikliğe yol açmadığı saptandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S22

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale