Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Perfore Edlmş Rat Timpanik Membranlarnd İntramusküler Vitamin E Uygulmsn Miringoskleroz Oluşmnd Engllyc Rolünn Araştrl.
 

Perfore Edlmş Rat Timpanik Membranlarnd İntramusküler Vitamin E Uygulmsn Miringoskleroz Oluşmnd Engllyc Rolünn Araştrl.

Yılmaz O., Uguz M., Boyraz I., Kazikdas K., Onal K., Tugyan K., Erbil G., Altun Z., Gökce H.

Miringotomi sonrasında sıklıkla gözlenen bir bulgu olan miringosklerozun son zamanlarda yapılan çalışmalarla timpanik membran ve orta kulaktaki artmış oksijen radikalleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Vitamin E (alfa-tocopherol) in vivo en fazla miktarda bulunan yağda çözünen bir antioksidandır ve akut travmatik timpanik membran perforasyonlarında kullanımı araştırılmıştır. Bu çalışmada asıl ilgi konusu, miringoskleroz varlığının otoskopik ve mikroskopik olarak saptanması ve bunun nasıl engelleneceğidir. 12 adet Wistar cinsi ratın sol timpanik membranlarında standart perforasyonlar oluşturuldu. 6 adet deneğe, deney süresi olan 15 gün boyunca 100 mg/kg/gün intramuskuler Vitamin E enjeksiyonu uygulanırken, diğer 6 deneğe herhangi bir tedavi uygulanmadan, kontrol grubu olarak kabul edildi. Perforasyon oluşturulduktan sonra 15. gün tüm kobayların timpanik membranları otomikroskop altında değerlendirilerek, timpanometrik ölçümleri yapıldı, tüm kobayların yaşamı sonlandırıldı ve timpanik membrandaki histopatolojik değişiklikler ışık mikroskobunda gözlendi. Sklerotik lezyonların yaygınlığı, histolojik değerlendirmede Vitamin E uygulanan grupta istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha az olarak saptandı. Vitamin E uygulamasının, ratlardaki travmatik membran perforasyonları sonrasında gözlenen miringoskleroz oluşumununda engelleyici rolü olduğu gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Miringoskleroz, Vitamin E

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S23

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale