Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Powered Enstrümanla (Mikrodebrider) Ve Stentsiz Olarak Yapılan Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
 

Powered Enstrümanla (Mikrodebrider) Ve Stentsiz Olarak Yapılan Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız

Kandoğan T., Nalbant İ., Gül E., Özüer M., Çerçi E.

Amaç Bu retrospektif çalışmanın amacı mikrodebrider kullanılarak stentsiz olarak yapılan endoskopik dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatının sonuçlarının tartışılması ve yöntemin klasik DSR ameliyatı ile karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesidir. Materyal ve Metod Bu retrospektif çalışma Ocak 2003 - Aralık 2004 tarihleri arasında mikrodebrider kullanılarak stentsiz olarak yapılan kronik dakriosistitli 39 hastaki 41 endoskopik dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatı kapsamaktadır. Hastaların 31 tanesi kadın, 8 tanesi erkektir ve yaşları 24 ile 59 arasında (yaş ortalaması 38) değişmektedir. Tüm ameliyatların süresi ölçülmüştür. Tüm hastalar lokal anestezi altında DSR ameliyatını olmuşlardır ve tümü postoperatif dönemde düzenli olarak (1. ve 3. haftalar ile 2. ay) kontrollere gelmişlerdir. Kontrol grubu olarak kronik dakriosistit sebebiyle klasik yol ile (çekiç ve guj kullanılarak) DSR ameliyatı olmuş yaşları 21 ile 55 arasında değişen (yaş ortalaması 34) 35 hasta (30 kadın, 5 erkek) (36 DSR) kullanılmıştır. Tüm ameliyatlar aynı ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bulgular Mikrodebrider kullanılarak stentsiz olarak yapılan endoskopik dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatının süresi kontrol grubuna göre ortalama %35 daha kısa olmuştur. Peroperatif kanamanın kontrol grubuna göre daha az olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol grubunda 4 vakada revizyon gerektiği halde mikrodebrider kullanılarak stentsiz olarak yapılan vakalarda 1 revizyon gerekmiştir. Sonuç Mikrodebrider kullanılarak stentsiz olarak yapılan endoskopik dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatlarının, klasik yolla yapılan DSR ameliyatlarına göre hem daha kısa sürede tamamlanabilmesi hem de revizyon ihtiyacının daha az ortaya çıkması sebebiyle tercih edilebilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S27

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale