Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Endonazal Dakriyosistorinostomide Mitomisin Uygulama Sonuçlarımız
 

Endonazal Dakriyosistorinostomide Mitomisin Uygulama Sonuçlarımız

Sütay S., Ecevit M., Arıkan G., Gönenç Ü.

Amaç: Epifora nazolakrimal sistemin işlev bozukluğu sonucu gelişir. Endonazal mikroskop ve endoskopinin kullanılmaya başlanması ile birlikte endoskopik dakriyosistorinostomi (EDSR) uygulamaları yaygınlık kazanmıştır. Çalışmamızda EDSR uygulamalarımızın sonuçları ve mitomisin uygulamasının sağladığı katkının paylaşılması planlanmıştır. Yöntem: Aralık 2003 ile Şubat 2005 tarihleri arasında opere edilen olgular retrospektif olarak, yaş, cinsiyet, daha önceki girişimleri ve işlemin postoperatif etkinliği açısından değerlendirilmiştir. Hastalar preoperatif dönemde, Göz Hastalıkları tarafından değerlendirilerek nazolakrimal kanal tıkanıklığı tanısı almakta ve Kulak Burun Boğaz Hekimi de endonazal değerlendirme ile enfeksiyon, polip, septal deviasyon ve nazal alerji varlığını saptanmıştır. Tüm hastalara EDSR uygulanmış ve kese yeri vitrektomi ışık kaynağı ile belirlenip, kemik duvar Xomed XPS 2000 ve DSR Burr kullanılarak kaldırılmıştır. Mukozal açıklığa 0,2mg/ml Mitomisin-C 2 dakika boyunca uygulanmış ve alt ve üst punktumdan yönlendirilen silikon tüp ortak kanalikülden çıkarılmıştır. Postoperatif dönemde hastalara 15 günlük dönemlerle endoskopik kontrolleri yapılmış ve 3 ay sonra silikon tüp çıkarılmıştır. Bulgular: Olguların 1’i( %10) erkek, 9’u (%90) kadın idi. İki olguya bilateral girişim uygulandı. Ortalama yaş 56±14.28 yıl ve izlem süresi ortalama 10.2±3,99 ay olarak bulundu. Dokuz hastada primer cerrahi olarak EDSR uygulanırken bir olguda revizyon EDSR uygulanmıştır. Revizyon olgu dışındaki olgularda nazaolakrimal sistem açık saptanmıştır.Üç hastada postoperatif izlemleri sırasında, oluşan milimetrik granülasyon dokuları temizlenmiştir. Sonuç: EDSR cilt insizyonu gerektirmemesi avantajının yanında, başarı ile uygulanabilen, multidisipliner çalışmayı gerektiren bir yöntemdir. Mitomisin uygulanması, EDSR sonucunu olumlu etkileyen bir faktör olduğu düşünülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S28

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale