Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İlkokul Çağı Çocuklarda Artikülasyon Bozuklukları
 

İlkokul Çağı Çocuklarda Artikülasyon Bozuklukları

Kemaloğlu Y., Yılmaz M., Gökmen S., Altınyay Ş., Gündüz B., Şentürk I.

Giriş: Artikülasyon bozukluğu konuşma seslerinin kullanılan dilin fonolojik yapısına uygun olarak çıkartılamaması sonucu başta çocukluk çağı olmak üzere, her yaşta karşılaşılabilen bir fonolojik problemdir. Bu çalışmanın amacı okul çağı çocuklarında görülen artikülasyon bozukluğu sıklığını ortaya koyarak istatistiksel veri elde etmektir. Materyal - Metod: Çalışmaya soysa-ekonomik durumu farklı olan bölgelerden seçilmiş ilköğretim okullarında öğrenim gören 7-12 yaşlarında 6167 çocuk dahil edilmiştir. Bu çocuklar incelenen bütün fonemlerin başta ortada sonda olması ve sesli - sessiz harf sonrası kullanım dengesi dikkate alınarak oluşturulmuş resimli kartlar ile artikülasyon yönünden değerlendirilmiş, artikülasyon bozukluğunun yaş ve sosyo-ekonomik yönden ilişkisi incelenmiştir. Sonuç: Değerlendirilen 6167 çocuğun 1471’inde (%23.8) artikülasyon bozukluğu tespit edilmiştir. fonemlere göre dağılımı incelendiğinde toplam 2325 yanlış söylenen fonem arasında ''S'' fonemi 642 yanlış ile (%27.61) en çok hatalı söylenen fonem olmuştur. S fonemini hatalı kullanım yönünden sırasıyla Z,R,Ş,C,Ç,J,T,K,L fonemleri izlemiştir. Artikülasyon bozukluğu görülen çocukların 828’nin (% 56.29) 7-8, 508’nin (%34.53) 9-10, 135’nin (%9.18) 11-12 yaş aralığında olduğu bulunmuştur. Yorum: Sonuçlar ilkokul döneminde artikülasyon bozukluklarının önemli oranda olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sorunun yaygınlığı, çocuklar üzerinde bırakabileceği etkiler ve erken rehabilitasyonun faydaları düşünüldüğünde ailelerin ve eğitmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S31

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale