Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Fonotogram Verilerinin Normal Bireylerle Karşılaştırılması
 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Fonotogram Verilerinin Normal Bireylerle Karşılaştırılması

Kemaloğlu Y., Yılmaz M., Sarıdoğan Ç., Aytekin E.

Foniatrik diagnozda, ses performansının değerlendirilmesinde farklı prosedürler geliştirilmiştir. Fonotogram vokal kullanılabilirliğin saptanmasında, ses eğitiminin değerlendirilmesinde yardımcı bir metottur. Avrupa’da pek çok merkez ses ölçüm standardı olarak fonotogram verilerininin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi anabilim dalında okumaya hak kazanan öğrencilerin vokal performanslarının normal seslere göre farklılıklarını fonotogram verilerini kullanarak karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı birinci sınıf öğrencilerinden yirmi bir kişi eğitim yılının başında, kontrol grubu olarak daha önce herhangi bir müzik ve ses eğitimi almamış veya amatör olarak müzikle uğraşmamış yirmi sekiz kişi dahil edilmiştir. Her iki grup arasında Max Fo, Fo range, Fo range(st),Max dB SPL, Min dB SPL değerleri arasında anlamlı fark bulunmuştur(p<0.005) Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen veriler fonotogram verilerinin vokal performans değerlendirmesinde kullanılabilir olduğunu desteklemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale