Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ses Kısıklığı Etyolojisinde Larengofarengeal Reflü Ve Reflüye Sekonder Üst Solunum Yolu Rezistansının Değerlendirilmesi
 

Ses Kısıklığı Etyolojisinde Larengofarengeal Reflü Ve Reflüye Sekonder Üst Solunum Yolu Rezistansının Değerlendirilmesi

Egeli E., Güçlü E., Öztürk Ö., Harputluoğlu U., Oğhan F.

Amaç: Ses kısıklığı etyolojisinde 24 saatlik pH monitörizasyonu kullanarak larengofarengeal reflünün (LFR) varlığını ve spirometrik inceleme yaparak reflüye sekonder gelişen larengeal patolojilerin üst solunum yollarında oluşturduğu havayolu direncini belirlemek. Gereç ve Yöntem: Çalışma 2002-2004 yılları arasında kliniğimize ses kısıklığı şikayeti ile başvuran 21 hasta ve 14 sağlıklı kişiyi içeriyordu. Bulgular: Endoskopik incelemede 12 hastada (%57) pakidermi, 6 hastada (%29) vokal kord polibi, 4 hastada (%19) arytenoid ödemi, 3 hastada (%14) vokal kord hiperemisi, 3 hastada (%14) arytenoid hiperemisi, 3 hastada (%14) vokal kord malignitesi, 2 hastada ‘kissing nodül’ (%10), 1'er hastada bant ventrikül ödemi, intrakordal kist ve vokal kord lökoplakisi saptandı. Ses kısıklığı olan 21 hastanın 14’ünde (% 67) LFR atağı mevcutken bunların 13’ünde ayakta, 5’inde ise yatış pozisyonunda atak gözlendi. Kontrol grubunda ise 14 kişinin 5’inde (% 36) atak gözlendi. Hasta grubunda vokal kord polibi olan 6 hastanın 5’inde (%83), pakidermisi olan 12 hastanın 8’inde (%67), aritenoid ödemi olan 4 hastanın 2’sinde (%50) ve malignitesi olan 3 hastanın 2’sinde(%67) LFR atağı gözlendi. Solunum fonksiyon testlerinde FEV1/PEFR>10, FEF50/FIF%50>1 ve PIF<3 lt/sn olan kişi sayıları istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, hasta grubunda üst solunum yolları rezistansı anlamlı olarak yüksekti. Larengeal patolojilerden üst solunum yollarında direnç oluşturma etkisi en fazla olan%83 ile vokal kord polibi idi. Sonuç: Spirometrik incelemeyle hasta grubunda LFR’ye sekonder larengeal kitle etkisi oluşturan patolojilerin,üst solunum yollarında inspirasyon sırasında anlamlı derecede solunum yolları direnci oluşturduğunun gözlemlenmesi LFR tedavisinin önemini arttırmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S33

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale