Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Farklı Müzik Türlerindeki Ses Eğitiminin Vokal Kordlar Üzerine Olan Etkisinin Laringostroboskopi İle Değerlendirilmesi
 

Farklı Müzik Türlerindeki Ses Eğitiminin Vokal Kordlar Üzerine Olan Etkisinin Laringostroboskopi İle Değerlendirilmesi

Külekçi M., Gültekin E., Develioğlu Ö., Özdoğanoğlu T., Yelken K., Güzelderen F.

AMAÇ : Klasik Batı Müziği ve Klasik Türk Müziğindeki şan eğitiminin ses hastalığı oluşturma prevelansının laringostroboskopik değerlendirme ile karşılaştırılmasıdır. MATERYAL VE METOD : Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarında Klasik Batı Müziği eğitim alan 24 öğrenci ile Üsküdar Musiki Cemiyetinde Klasik Türk Müziği eğitimi alan 22 öğrenciye laringostroboskopik inceleme yapıldı. Vokal kordların makroskopik yapısı (vokal kord hareketleri, glottik kapanma, vertikal seviye, serbest yüzey) ve mukozal dalga yapısı (amplitüd, simetri, periodisite, non-vibratuar bölge, faz kapanması) parametre olarak alınarak vokal kord patolojileri tespit edildi. BULGULAR : Klasik Batı Müziği grubundaki 24 öğrenciden 10’unda normal stroboskopik bulgular (%41), 11’inde laringofaringeal reflü (%45), 5’inde vokal kord nodülü (%20), 1’inde vokal kord polibi (%4) ve 1’inde de vokal kord kisti (%4) tespit edildi. Klasik Türk Müziği grubundaki 22 öğrenciden ise 15’inde normal stroboskopik bulgular (%68), 7’sinde laringofaringeal reflü (%31) ve 1’inde de vokal kord nodülü (%4) tespit edildi. Öğrencilerin Klasik Batı Müziği grubunda %50’sinde, Klasik Türk Müziği grubunda %59’unda ses ile ilişkili şikayet bulunmuyordu. Klasik Batı Müziği grubundaki şikayetler sırasıyla ses kısıklığı %16, sık boğaz temizleme %12, boğazda yabancı cisim hissi %8 iken Klasik Türk Müziği grubunda sırasıyla sık boğaz temizleme %18, ses kısıklığı %9 ve ses aralığında azalma %9 olarak tespit edildi SONUÇ : Laringofarigeal reflü hem semptomatik hem de asemptomatik öğrencilerde en sık rastlanan bulgu olarak saptandı. Klasik Batı Müziği grubunda nodül, polip, kist gibi benign vokal kord hastalıkları ve laringofaringeal reflü Klasik Türk Müziği grubuna göre daha fazla olduğu bulundu.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S35

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale