Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Etkin Ses Elde Etmede Damağın Önemi
 

Etkin Ses Elde Etmede Damağın Önemi

Kandoğan T., Güvenir Ş.

Etkin ses elde etmede damağın önemi Amaç Bu çalışmada etkin ses elde etmede damağın etkisi araştırılmıştır. Materyal Metod Yaşları 18 ile 22 arasında değişen 22 müzik eğitimi öğrencisi bu çalışmaya katılmıştır. katılımcıların önce pes orta ve tiz tonlarda sesleri alınmıştır. Daha sonra gösterilen egzersiz ile katılımcıların damakların kaldırılması ve gerilmesi sağlanmış ve aynı sesleri tekrar çıkartmaları istenmiştir. Bu şekilde pes orta ve tiz seslere ait 2`şer ses kaydı elde edilmiştir. Bu esnada tüm katılımcıların sesleri bilgisayarlı ses analizi ile değerlendirilmiş ve seslerin %jitter ve % shimmer DSH ve NHR değerleri ile F1 F2 ve F3 formantları da aynı şekilde egzersiz öncesi ve sonrası olarak saptanmıştır. Elde edilen ses kayıtları yani 2 pes 2 orta ve 2 tiz ses örneği, bu seslerin nasıl elde edildiğinden haberdar olmayan 5 son sınıf müzik eğitimi öğrencisine karışık olarak dinletilmiş ve dinlediği 2 pes 2 orta ve 2 tiz ses örneğinden hangisinin daha etkin olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Değerlendirmeciler hangi ses daha etkin ise 1 diğerine ise 0 vererek değerlendirmelerini yapmışlardır. İstatistiksel değerlendirmede paired sample t test kullanılmıştır. Bulgular Değerlendirmeciler egzersiz sonrası elde edilen sesleri %87 oranında daha etkin olarak değerlendirmişlerdir. Bilgisayarlı ses analizi ile yapılan objektif ses değerlendirmesinde de egzersiz sonrası elde edilen seslerin %jitter ve % shimmer değerleri istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmuştur. DSH ve NHR değerleri arasında fark olsa da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Orta pes ve tiz seslerde F1 ve F2 formantlarında istatistiksel anlamlı farklar saptanmıştır. Sonuç Etkin ses elde etmede damağın gerilerek yükseltilmesi ve ağız boşluğunun hacim olarak büyümesinin etkin ses elde etmede faydalı olduğu saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S36

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale