Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Adeziv Otitlerde Palizat Kartilaj Timpanoplasti:Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlar
 

Adeziv Otitlerde Palizat Kartilaj Timpanoplasti:Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlar

Özdem C., Çelikkanat S., Özbek C., Tuna E. Ü., Çiftçi O.

Amaç: Çalışmanın amacı palizat kartilaj tekniği kullanılarak opere edilen adeziv kulaklardaki yeni timpan zarın anatomik ve fonksiyonel etkinliğinin değerlendirilmesi. Materyal ve Metod: Yaşları 9 ile 58 arasında değişen 47 hastadaki (27 kadın, 20 erkek) 48 palizat kartilaj timpanoplasti sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların ortalama takip süreleri 14 ay (3-14 ay) idi. 18 hastaya Tip I, 21 hastaya Tip II ve 9 hastaya ise Tip III timpanoplasti ameliyatı mastoidektomili veya mastoidektomisiz olarak uygulandı. İşitme rekonstruksiyonunda hastanın kendi inkusu veya mastoid korteksten alınan kemik doku kullanıldı. Perforasyonların kapatılması, retraksiyonların rekurrensi ve işitme seviyeleri hastaların preoperatif ve postoperatif hava-kemik aralıklarına bakılarak değerlendirildi. Bulgular: Greft zar başarı oranı %100 olarak belirlendi. Hiçbir hastada tekrar eksplorasyon gerektirecek retraksiyon görülmedi. Preoperatif hava-kemik aralığı 0-10 dB olan hasta yoktu. 17 hastada hava-kemik aralığı 11-30 dB, 31 hastada ise 31-50 dB arasında idi. Postoperatif ölçümlerde aynı aralıklardaki hasta sayıları ise sırasıyla 12, 31 ve 5 idi. Tip I ve Tip II Timpanoplasti ameliyatı yapılan hastalardaki işitme sonuçları daha başarılıydı. Sonuç: Palizat kartilaj timpanoplasti tekniği postoperatif dönemde yeniden oluşabilecek retraksiyonların önlenmesinde etkili ve aynı zamanda yüksek greft zar tutma başarısını sağlayan bir yöntemdir. Bu teknik; gerek anatomik, gerekse fonksiyonel sonuçların tatminkar olması nedeniyle, adeziv otitler gibi tedavisi daha zor olan kulaklarda tercih edilebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S39

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale