Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Timpanik Membran Rekonstrüksiyonunda Over-İnlay Kıkırdak Greft Miringoplasti
 

Timpanik Membran Rekonstrüksiyonunda Over-İnlay Kıkırdak Greft Miringoplasti

Aydın Ö., Öztürk M., Yayla B.

Amaç: Timpanik membran perforasyonlarının rekonstrüksiyonunda underlay, overlay ve over-underlay greftleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu tekniklerde endaural, retroaurikular ya da transkanal insizyonlar gerekmektedir. İnlay kıkırdak timpanoplasti tekniği, ilk olarak 1998 yılında Eavey tarafından çocuklarda uygulanmıştır. Bu raporda erişkin olgularda, mikroskop ve/veya otoendoskop kullanarak yapılan over-inlay kıkırdak miringoplasti tekniğinin özellikleri ve uygulama sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Küçük veya orta büyüklükte kuru, santral perforasyon saptanan 14 erişkin olguya, transkanal over-inlay kıkırdak greft miringoplasti yapıldı. Sonuçlar işitme ve greft başarısı yönünden değerlendirildi. Uygulama lokal anestezi ile ve tek bir cerrah tarafından yapıldı. Tragustan perikondriumlu kıkırdak greft alındıktan sonra, insizyon 5/0 krome katgütle kapatıldı. Kıkırdak greft, perforasyon boyutundan biraz daha büyük olacak şekilde tasarlandı. Transkanal olarak mikroskop ve/veya otoendoskop yardımıyla yerleştirildi. Spongostan kullanılmadı, sargı yapılmadı. Proflaktik antibiyotik verilmedi. İşitme, uygulamadan hemen sonra subjektif olarak ve üçüncü ayda odyolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların yaş dağılımı 19-61 (ortalama: 35) olup, 9’u kadın, 5’i erkekti. Bir kulakta greft uygulaması başarısızlıkla sonuçlandı. Her iki kulağında perforasyon olan bir olgumuzun aynı seansta her iki kulağı da opere edildi. Bir tarafa underlay olarak temporal fasya grefti, karşı tarafa over-inlay kıkırdak greft ile miringoplasti yapıldı. Dış kulak yolunun uygun olduğu 4 olguda, uygulama endoskop eşliğinde yapıldı. Sonuç: Over-inlay kıkırdak greft miringoplasti lokal anestezi ile uygulanabilen, eksternal kanal insizyonu ve tampon gerektirmeyen, başarı oranı yüksek, uygulaması kolay, konforlu bir tekniktir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S40

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale