Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ankara İlköğretim Okullarında Kbb Hastalıkları İnsidansı
 

Ankara İlköğretim Okullarında Kbb Hastalıkları İnsidansı

Özcan K., Dere H., Ensari S., Özcan İ., Gedikli Y., Gürbüz D.

Bu çalışmanın amacı, Ankara’da iki farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim okulundaki (İÖO) Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları insidansını belirlemektir. Bu çalışma, 2004 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Ankara şehir merkezi ve bir belde İÖO’nda 243 erkek, 241 kız olmak üzere toplam 484 çocuğun, önceden bir aile bilgi formu doldurulmasını takiben KBB taramasının yapılması ile gerçekleştirildi. Anne sütünü 6 ay ve daha fazla almak ile son 1 yıl içindeki akut otitis media (AOM) sıklığı, üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) sıklığı ve akut tonsillit sıklığı arasındaki istatistiksel fark anlamlı bulundu (p<0.05). Çocuk yanında sigara içilmesi ile AOM, ÜSYE ve akut tonsillit arasındaki istatistiksel fark anlamlı bulundu (p<0.05). Tarama öncesi çocukların aileleri tarafından doldurulan bilgi formu verilerine göre şehir merkezi ve periferi arasında ÜSYE ve akut tonsillit açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken (p>0.05); anne sütü alımı, çocuk yanında sigara içimi, çocuğa ait oda, ev ısıtma sistemi ve AOM açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak; bu çalışmada sosyo-ekonomik seviyenin KBB hastalıklarını çok fazla etkilemediği görülmüştür. Ailelerin sigaranın zararları konusunda eğitiminin ve annelerin anne sütü açısından bilinçlendirilmesinin toplum sağlığına faydalı olacağı inancındayız.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S44

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale