Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Cvıd (Common Variable İmmun Disease) Hastalarında Otorinolaringolojik Bulgu Ve Semptomlar
 

Cvıd (Common Variable İmmun Disease) Hastalarında Otorinolaringolojik Bulgu Ve Semptomlar

Midilli R., Bilgen C., Ardeniz Ö., Sin A.

Bu çalışmada Dahiliye İmmunoloji Bilim Dalı’nda 1993-2003 yılları arasında tanı konan, 9 CVID hastasının ayrıntılı KBB bakıları yapıldı. Hastaların tanıları konurken göz önüne alınan kriterler şunlardı: 1. Hasta öykülerinde tedaviye dirençli rekürren sinopulmoner enfeksiyonlar olması, 2. Hipogamaglobulinemi olması (Ig G’nin 5 gr/lt’nin altında olması, Ig A’nın 0.1 gr/lt altında olması, Ig M değişken olabilir) 3. Sekonder hipogamaglobulinemi yapacak bütün kriterlerin dışlanması 4. Klinik bulguların 2 yaşından sonra başlaması Hastaların işitme fonksiyonları açısından, odyometri, yüksek frekans odyometri, timpanometri; nazal fonksiyonları açısından elektrorinomanometri, sakkarin ile nazal klirens tayini, koku diskriminasyon testi yapıldı. Ayrıca hastalar paranazal sinus BT veya Waters grafisi ile de değerlendirildi. Hastalar 1 yıl boyunca kulak burun boğaz semptom ve bulguları açısından takibe alındı. Sonuç: CVID hastaları KBB hekimlerinin mutlaka karşılaşacağı ve bilinen tedavilere yanıt vermeyen rekürren ÜSYE veASYE ile hekimin karşısına gelen hastalardır. İmmunologların yardımı ve Ig replasmanı gereken bir hasta grubudur. Bu tedavi çoğu kez antibiyotik tedavisinden daha faydalıdır. Çalışmamızda bu hastalardaki KBB bulgu ve semptom yelpazesi irdelenmiştir. Hastaların tonal odyometrilerinde ve yüksek frekans odyometrilerinde yaşlarına göre beklenen fizyolojik işitme kayıplarından daha fazla miktarda, tiz frekanslarda özellikle 8000 Hz’den sonra ılımlı bir nörosensöryel işitme kaybı saptanması literatürde yer almayan, daha geniş hasta gruplarındaki takipler sonucu kesinleşecek önemli bir bulgudur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S47

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale