Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Mandibula Kırıklrnn İnternal Fiksasyonunda Farklı MiniplakUygulmlrnn SonluElemanlar Stress Analizi İle Değrlndrlms
 

Mandibula Kırıklrnn İnternal Fiksasyonunda Farklı MiniplakUygulmlrnn SonluElemanlar Stress Analizi İle Değrlndrlms

Uyar Y., Korkmaz H., Arbağ H., Öztürk K.

Amaç: Mandibula kırıklarının internal fiksasyonunda kullanılan miniplakların en uygun konum ve şeklini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak bir mandibula modeli elde edildi. Korpus mandibula üzerinde oluşturulan kırık hattı 14 farklı plak konfigurasyonu ile tespit edildi. Kırık hattındaki deplasman, miniplak ve mandibulada oluşan stresler sonlu elemanlar stres analizi (FEA) ile değerlendirildi. Bulgular: İki düz miniplak kullanılarak yapılan fiksasyon diğerlerine göre daha iyi stabilite sağladı. Yalnız inferiora konularak yapılan tek düz miniplak ile fiksasyonda kırık mobilitesinin kritik sınır olan 150 µm aştığı görüldü. Orta lokalizasyondaki tek düz miniplak ile ''L'' ve ''T'' miniplak ile yapılan fiksasyonlarının bu sınırdan hafif düşük veya eşit stabilite sağladığı görüldü. Yalnız süperiora konulan tek düz miniplak fiksasyonunda mobilitenin eşik sınırdan düşük olduğu ancak, miniplağa binen stresin eşik sınırı aştığı görüldü. Sonuç: Farklı tip ve bölgelerdeki mandibula kırıklarının miniplakla yapılan fiksasyonunda, tedavi sonuçlarını değerlendirmede FEA yöntemi yararlı olabilir. Bizim sonuçlarımız daha önceki klinik deneyimler ve literatür bilgileri ile de uyumlu idi. Bu analiz yöntemi, yapılması planlanan osteosentez materyalleri ve teknikleri ile farklı miniplak tiplerinin üretimi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S49

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale