Sessiz Sinüs Sendromu

Fırat Y., Erdem T., Akarçay M., Miman M., Doğanay S.

Sinüs ya da burun yakınması olmadan maksiller sinüs duvarlarında kollaps, enoftalmus ve hipoglobus ile kendini gösteren nadir görülen klinik duruma ''sessiz sinüs sendromu'' (SSS) denir. Bu çalışma ile sinüsle ilgili herhangi bir yakınması olmadan enoftalmus ile kliniğimize başvuran; yapılan radyolojik incelemelerle SSS tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. Olguya endoskopik olarak maksiller sinüs antrostomisi uygulandı, sinüs ostiumu genişletildi. Orbita taban rekonstrüksiyonu izlem sonrasına bırakıldı. Operasyon sonrası 8. ayda olgunun enoftalmusu belirgin düzeldi ve radyolojik olarak iyileşme saptandı. Enoftalmusun ayırıcı tanısında akla gelmesi gereken SSS, cerrahi olarak yüz güldürücü sonuçları olan bir klinik durumdur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S51

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale