Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Baş Boyun Squamöz Hücreli Kanserlerinin Büyüme Regülasyonunda C18:0 Seramid Ve Longevity Assurance Gene 1’in Rolü
 

Baş Boyun Squamöz Hücreli Kanserlerinin Büyüme Regülasyonunda C18:0 Seramid Ve Longevity Assurance Gene 1’in Rolü

Köybaşı S., Şenkal C., Salas A., Sundararaj K., Spassieva S., Bialewski J., Osta W., Day T., Jazwinskiò S.

Bu çalışmada, uzun zincirli endojen seramidler 32 baş ve boyun squamöz hücreli karsinomu (HNSCC) ve 10 squamöz olmayan baş ve boyun kanseri (NSHNC) dokusunda ve bunlara komşu normal dokuda Liquid Chromatography/mass spectroscopy kullanılarak ölçüldü. HNSCC doku örneklerinin %80’inde, sadece C18:0 seramid seviyesinin normal komşu dokulara oranla azalmış olduğu görüldü. C18:0’daki bu azalma, NSHNC doku örneklerinde izlenmedi, bununla birlikte C16, C18 ve C24 seramidlerinin bu dokularda azalmış olduğu görüldü. Elde edilen bu bilgi, C18’in HNSCC’ye büyüme avantajı sağlamış olabileceği ve C18’in artmış üretiminin ise tümör büyümesini inhibe etmede rol alabileceği hipotezini doğurdu. Bu hipotez, C18 seramidi de içerecek şekilde spesifik olarak stearik asit içeren sfingolipidlerin üretimini indükleyen longevity assurance gene 1 (mLAG1)’in fare analoğu olan mamaliyan UOG1 (upstream regulator of growth and differentiation factor 1) kullanılarak test edildi. UM-SCC-22A (Hipafarenks karsinomu) hücre kültüründe mLAG1 kullanılarak C18 in fizyolojik konsantrasyonları oluşturuldu ve bunun kanser hücrelerinin büyümesi üzerindeki etkilerine bakıldı. UM-SCC-22A hücre kültürü’ne mLAG1 transfeksiyonu yapılarak ve varlığı real-time-PCR ile kontrol edilerek C18 seviyelerine bakıldı. mLAG1/mUOG1 ile transfekte olan hücrelerde C18 seviyesinin iki katına çıktığı ve bunun normal komşu baş ve boyun doku örneğindekine yakın olduğu görüldü. Önemli olarak, mLAG1/mUOG1 C18 seviyesinin iki katına çıkması hücre büyümesini yaklaşık %70-%80 oranında durdurdu. Bunun, mekanistik olarak, mitokondriyal disfonksiyon yoluyla telomeraz aktivitesinin düzenlenmesi ve apoptozisin indüklenmesi ile olduğu gösterildi. Sonuç olarak, HNSCC’nin büyüme regülasyonunda LAG1 ve C18 seramidin biyolojik rolünü ilk kez bu çalışma göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S52

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale