Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Sonrası Omuz Disfonksiyonu: Uzun Dönem Sonuçları
 

Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Sonrası Omuz Disfonksiyonu: Uzun Dönem Sonuçları

Değer K., Güldiken Y., Yücel E., Demirel T., Orhan K., Ural H.

Bu prospektif çalışmada objektif teknikler kullanarak fonksiyonel boyun diseksiyonu yapılan hastaların omuz disfonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar preoperatif ve postoperatif hareket genişliğinin ölçümü, ağrı ve sertlik sorgulanması tabanında karşılaştırıldı. Son kontrolde hastalara, ‘Boyun Diseksiyonu Bozukluk Indexi’ anket formu uygulandı.Nisan 2001’den Temmuz 2004’e kadar baş boyun tümörü nedeniyle primer tümör rezeksiyonu ile birlikte bilateral fonksiyonel boyun diseksiyonu yapılan 25 hasta çalışmaya alınmıştır. Preoperatif ve postoperatif birinci, üçüncü, altıncı ve onsekizinci ayda elektronik inkliometre ile hastaların omuz fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, internal ve eksternal rotasyonları ölçüldü. En son kontrolde ‘Neck Dissection Impairment Index’ten modifiye edilen anket formu omuz kısıtlılığını ve hasta üzerindeki etkilerini sorgulamak üzere hastalara uygulandı. Preoperatif ve postoperatif 18. ayda omuz ve boyunda ağrı ve sertlik ayrıca sorgulandı. İlk ve üçüncü aydaki abdüksiyon ölçümleri preoperatif ölçümlere göre daha düşük bulunmuştur (p<0,005). Onsekizinci ayda ağrı ve sertlik skoru bütün hastalarda preoperatif döneme göre anlamlı derecede kötü bulundu (p<0,005). Son kontrolde total larenjektomi yapılan hastaların boyun diseksiyonu bozukluk indeksi skoru parsiyel larenjektomi ve glossektomi yapılanlardan anlamlı derecede kötü bulundu (p=0,002 ve p=0,043). Bütün bu sonuçlar yaş, radyasyon terapisi, operasyon tarafı, ve tümör evresiyle ilişkili değildi. Fonksiyonel boyun diseksiyonu onkolojik olarak güvenli bir prosedürdür ve daha az omuz morbiditisine sebep olmaktadır. Operasyondan sonra 18. ayda omuz hareket genişliği bütün hastalarda iyileşmesine rağmen ağrı ve sertlik preoperatif döneme göre daha kötü bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S53

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale