Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Lateral Semisirküler Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Ayırıcı Tanı Ve Tedavi
 

Lateral Semisirküler Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Ayırıcı Tanı Ve Tedavi

Turgut S., Çakır B. Ö., Ercan İ., Sayın İ.

Kliniğimize vertigo şikayeti ile başvuran 161 hastaya benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) tanısı kondu. Bunlardan 141 hastaya (%87,6) posterior semisirküler kanal (SSK) BPPV, 1 hastaya (%0,6) posterior ve lateral SSK BPPV, 17 hastaya (%10,6) lateral SSK BPPV ve 2 hastaya da (%1,2) anterior SSK BPPV tanısı konarak takip ve tedavileri yapıldı. Lateral SSK BPPV tanısı ile takip edilen toplam 18 hastadan 14 tanesinde (%77,8) baş döndürme testinde geotrofik nistagmus, 4 tanesinde (%22,2) de ageotrofik nistagmus tespit edildi. Hastaların 10’nu erkek, 8’i kadındı ve yaş aralığı 26-81, yaş ortalaması 53,3 idi. Baş döndürme testinde vertigo ve nistagmus süresi 10-120 saniye arasında bulundu. Hastalara tedavi olarak barbekü manevrası uygulandı. Aynı anda posterior ve lateral SSK tanısı konan 1 hastaya önce aynı taraf için modifiye Epley manevrası uygulandı. Hastalardan 7’si (%38,9) tek manevra ile, 9 tanesi (%50) 2 manevra ile iyileşirken, 1 hastada 3 manevra sonunda nistagmus ve vertigo şiddetinde azalma olurken 1 hastada 3 manevra sonrasında iyileşme görülmedi. Böylece iyileşme (baş döndürme testinde vertigo ve nistagmus görülmemesi) oranı %88,9 olarak bulundu. Çalışmamızda %10,6 bulunan lateral SSK BPPV oranının literatürde %5-9 arasında olduğunu tespit ettik. Bu farklılıkların lateral kanal BPPV’nin psoterior kanaldan daha sonra tarif edilmesinden kaynaklandığını düşünerek, lateral SSK BPPV sıklığının daha fazla olduğu ve vertigo şikayeti ile başvuran her hastada mutlaka bakılması gerektiği sonucuna ulaştık. Ayrıca çalışmamızda ageotrofik veya geotrofik nistagmus yönüne göre tanı ve tedavi zorluklarını tartıştık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S54

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale