Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tek Taraflı Meniere Hastalığında Asemptomatik Kulaktaki Endolenfatik Hidrops İnsidansı
 

Tek Taraflı Meniere Hastalığında Asemptomatik Kulaktaki Endolenfatik Hidrops İnsidansı

Yetişer S., Akçam T., Satar B., Karahatay S., Şen D.

Amaç: Meniere hastalığı başlangıçta bir kulağı etkilemekle birlikte bilateral görülme sıklığı 5 yılı bulan takiplerde artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, unilateral Meniere hastalığında asemptomatik kulaktaki endolenfatik hidrops insidansini araştırmaktır. Gereç Yöntem: Çalışma grupları, 1995 AAO-HNS işitme ve denge komitesinin yayınladığı kriterlere göre seçilmiş 55 mutlak Meniere hasta grubu, bu gruptan tek taraflı 25 Meniere hastasının asemptomatik karşı kulağı, Meniere hastalığı dışı koklear tip işitme kayıplı 10 hasta ile kontrol grubunu oluşturan işitme ve denge problemi olmayan 15 sağlıklı bireyden oluşmuştur. Asemptomatik kulakta endolenfatik hidropsun araştırılmasında kriter olarak, TM ECoG testinde sumasyon potansiyeli/aksiyon potansiyeli ( SP/AP ) oranı alındı. Anormal yüksek SP/AP oranı olarak, kontrol grubundan elde edilen ortalama SP/AP oranının ± 2 SD değeri (0,32=0,20±0,06 ) kabul edildi. Bulgular: Ortalama SP/AP oranı mutlak Meniere grubunda 0,35±0,15 ( kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada p=0,001 ), asemptomatik kulaklarda 0,29±012 ( Meniere grubunun semptomatik kulağı ile yapılan karşılaştırmada p>0,05, kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada p=0,011, koklear işitme kayıplı grup ile yapılan karşılaştırmada p>0,05 ), koklear tip işitme kaybı olan bireylerde 0,27 ±0,10 ( kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada p=0,03 ) olarak ölçüldü. Anormal SP/AP saptama oranı Meniere olgularında % 58,2, asemptomatik kulaklarda % 44 idi ( p>0,05 ). Koklear tip işitme kaybı olan grupta bu oran % 28,6 olarak elde edildi. Sonuç: Her ne kadar koklear işitme kayıplı grupta, testin özgüllüğünü azaltacak derecede anormal SP/AP oranı elde etme olasılığı olsa da Meniere hastalarında asemptomatik kulakta SP/AP oranının yüksekliği, bilateral tutulumun göstergesi olabileceği ve ancak hastaların uzun periyotlarla takibinin bu konuya ışık tutacağı sonucuna varıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S55

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale