Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » BaşDönmsi Yakınmsnn DeğerlndrsndeKullanln "HastaBelirtiÖlçeği" Ve "VertigoHandikap İndeksi" Nin KlinikOlarakKorelasyonu
 

BaşDönmsi Yakınmsnn DeğerlndrsndeKullanln "HastaBelirtiÖlçeği" Ve "VertigoHandikap İndeksi" Nin KlinikOlarakKorelasyonu

Özbilen S., Göksu N., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Yılmaz M., Uygur K., Bayazıt Y., Orçan E.

Amaç: KBB’nin en zor değerlendirilen yakınmalarından olan baş dönmesi (BD)’nin gerek tanısında gerekse tedavinin planlanması sırasında öykünün önemi bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; BD yakınmasının değerlendirilmesinde kullanılması önerilen standardize edilmiş anket formlarının etkinliğini test etmektir. Materyal-Metod: Kliniğimizce daha önce Türkçe’ye çevrilerek standardize edilmiş olan ''Hasta Belirti Ölçeği (HBÖ)'' ve ''Vertigo Handikap İndeksi (VHİ)'' odyoloji merkezine Kalorik Test istemi ile yollanan erişkin hastalarda, prospektif olarak uygulanmış ve aralarında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuç: HBÖ ile VHİ değerleri arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmuştur (r: 0.59, p < 0.0001). Yorum: Hastanın BD yakınması sırasında dile getirdiği belirtilerin skorlanması esasına dayanan HBÖ’ den elde edilen puan ile hastanın BD’ den dolayı karşılaştığı handikapların sorgulandığı VHÖ skoru arasındaki korelasyon her iki anketin de BD olgularında güvenle kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S56

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale