Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Başdönmesi Engellilik Envanteri Kısa Formu
 

Başdönmesi Engellilik Envanteri Kısa Formu

Topuz B., Ardıç F., Kara C., Kocagözoğlu B.

Baş dönmesi şikayeti KBB uzmanlık alanının değerlendirmesi en zor şikayetlerindendir. Bu hastaların şikayeti sallantı tarzından, etraf dönmesine kadar değişebildiği gibi şikayetlerin süresi de saniyelerden günlere uzanan bir değişkenlik gösterir.Ancak aynı görünen şikayetlerin farklı hastaların hayatını farklı derecelerde etkilediği de gözlemlenmiştir.Bu hastalarda sağlıklı ayırıcı tanı yapmak amacıyla anketler kullanılır ve anamnez üzerinde önemle durulur. Günlük pratikte bu durum hasta başına önemli miktarda zaman ayrılmasını gerektirir. Bu sakıncalardan yola çıkarark, kullanılan anketlerin kısaltılması eğilimi doğmuştur. Öznel şikayetleri değerlendirebilmek için geliştirilen Baş dönmesi Engellilik Envanteri (DHİ) vestibüler rahatsızlığı bulunan hastaların durumlarına özel bir ölçüm aracıdır. Duygu durumu, işlevsel ve fiziksel olarak üç bileşeni ölçen 25 soruluk bir testtir. Bu testten Luigi ve ark. tarafından geliştirilen kısa formu (13 soru) 55 hastada denenmiş ve kullanılabilir bulunmuştur . Üniversitemiz K.B.B. AD.’na başvuran ve vertigo polikliniğine yönlendirilen; vestibüler tetkik ve değerlendirilmesi yapılarak çeşitli tanılar alan 947 hastanın DHİ formları hem uzun hem kısa versiyonları açısından değerlendirildi. Formlar duygu durum, işlevsel ve fiziksel bileşenlerine ayrılarak karşılaştırıldı. Sonuçların değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı DHİ ve DHİ kısa form arasında duygu durum (0,530, p<0.001), işlevsel (0.957, p<0.001) ve fiziksel (0,448, p<0.001) bileşenler açısından doğrusal korelasyon bulundu. İşlevsel skaladaki korelasyon güçlü bulunurken, duygusal ve fiziksel korelasyon orta derecede idi. Kısa form hazırlanırken seçilen soruların tekrar gözden geçirilmesi önerildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S57

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale