Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » LarinksVe OralKavite SkuamözHücreli Karsinmlrnd Polimeraz ZincirReaksyn (Pcr)Yöntemi İleHerpes SimpleksVirüs (Hsv)Arştrl
 

LarinksVe OralKavite SkuamözHücreli Karsinmlrnd Polimeraz ZincirReaksyn (Pcr)Yöntemi İleHerpes SimpleksVirüs (Hsv)Arştrl

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Demirtaşoğlu F., Tunçbilek M., Coşgül T.

Larinks ve Oral Kavite Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs (HSV) Araştırılması AMAÇ: Larinks ve oral kavitenin skuamöz hücreli karsinomlarında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği kullanarak herpes simpleks virüs araştırılması MATERYAL ve METOD: Mayıs2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında, oral kavite ve larinks kanseri nedeniyle , hastanemiz kulak burun boğaz klinklerine başvuran ve histopatolojik olarak skuamöz hücreli karsinom tanısı almış 70 hastanın cerrahi spesmen örnekleri incelendi. Ayrıca larinks ve oral kavite patolojisi olmayan 30 taze kadavranın , oral kavite ve larinkslerinden alınan randomize biopsilerle kontrol grubu oluşturuldu. 70 vakanın 36 tanesi larinks ve 34 tanesi oral kavite karsinomuydu. Oral kavite karsinomlarınında 21 tanesi dudak, 6 tanesi dil, 6 tanesi ağız tabanı ve 1 tanesi yumuşak damak skuamöz hücreli karsinomuydu. Cerrahi spesmenlerden per op doku örneği alınarak PCR yöntemi ile HSV araştırıldı. BULGULAR: 70 olgunun PCR yöntemi ile HSV araştırılmasında, yalnızca 5 olguda HSV saptandı. Olguların beşi de larinks kanserli hastalardı. Oral kavite karsinomu bulunan 34 olgunun ve kontrol amaçlı alınan 30 kadavra örneğinin hiçbirinde PCR yöntemi ile HSV bulunamadı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda larinks ve oral kavite kanserleri ile HSV birlikteliği anlamlı olarak bulunmamıştır(P>0.05). Ancak çeşitli çalışmalarda alınan farklı sonuçlar bu konuda daha fazla ve ayrıntılı bilimsel araştırmalar yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S61

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale