Erken Evre Glottik Kanserler

Çukurova İ., Özkul M., Mengi E., Arslan İ., Kırşen H.

Larenks kanserleri baş boyun bölgesinin en sık gözlenen tümörleriyken, tüm vücut kanserlerinin %1’ini oluşturur. T1-T2 N0 M0 glottik kanserler yüksek oranda sağ kalım sağlanabilen, prognozun iyi olduğu, ve erken evre olarak sınıflandırılan tümörlerdir. Boyun metastazları oldukça nadir olarak izlenen bu tümörlerin % 90-95’i epidermoid hücreli karsinomlardır. Tedavide endoskopi yardımlı klasik cerrahi ve laser cerrahisi, konservatif larenks cerrahisi ve radyoterapi kullanılabilir. Hastalıksız sağ kalım bu tümörlerde erken teşhis ve uygun tedavi ile son derecede yüz güldürücüdür. Ocak-2002-Şubat -2005 tarihleri arasında toplam 67 olgumuza erken glottik kanser tanısı konmuştur. Hastalarımıza uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuçlarımızı literatür ile kıyaslıyarak sunuyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S62

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale