Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Konka Bülloza Septum Deviasyonun Bir Nedeni Mi?
 

Konka Bülloza Septum Deviasyonun Bir Nedeni Mi?

Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Özer B., Ünaldı D.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, septum deviasyonu ve konka bullazası (KB) olan olgularda deviasyon açısıyla pnömatizasyon derecesi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Paranazal sinüs tomografisinde hem septum deviasyonu hem de konka bülloza patolojisi mevcut olan 78 hasta çalışmaya dahil edildi. Koronal plan paranazal sinüs tomografisinde tüm olguların septum deviasyon açısı ve konka bülloza pnömatizasyon indeksi (KBPİ) hesaplandı. Beraberinde herhangi bir sinüs patolojisi mevcutsa kaydedildi. Bulgular: Ortalama deviasyon açısı 7.2±2.2º (3-12º) olup, kontralateral KB olanlarda 11.1±2.3, ipsilateral KB olanlarda 7.5±2.3, bilateral olgularda 6.5±2.1 idi. Deviasyon açısı kontralateral KB olgularında istatistiksel olarak anlamlı derece fazlaydı (p<0.05). Ortalama KBPİ’i 10.8±4.6 (2.1-22) olup septum deviasyonuna göre ipsilateral tarafta 7.4±4.2, kontrolatreal tarafta 11.9±4.5, bilateral olgularda 10.4±4.5 idi. KBPİ septum deviasyona göre kontralateral KB olgularında anlamlı derece yüksektir (p<0.05). Olguların %40.4’ünde sinüs patolojisi tespit edilmiştir. Sinüs patolojileri ile deviasyon açısı ve tarafı, KBPİ bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). Sonuç: Sonuçlar septum deviasyonu ile kontralateral KBPİ arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. İlk olarak KB oluşup kitle etkisi ile septumun kontralaterale doğru gelişmesine mi, yoksa ilk olarak septum deviasyonu oluşup hava sirkülasyonu bozarak konka büllozaya mı yol açtığı hala tartışmalı bir konudur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S66

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale