Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Septum Nazi Deviasyonnn Ve Cerrahsnn Her İki Nazal Kavitedeki Mukosiliyer Klirens Hızı Üzerine Etklrnn Değerlndrlms
 

Septum Nazi Deviasyonnn Ve Cerrahsnn Her İki Nazal Kavitedeki Mukosiliyer Klirens Hızı Üzerine Etklrnn Değerlndrlms

Yöndemli F., Arbağ H., Öztürk K., Ulusoy B., Sarı O.

Bu çalışmada, septum nazi deviasyonu (SND) ve cerrahisinin her iki nazal kavitedeki nazal mukosiliyer klirens üzerine etkisi değerlendirildi. Klinik ve radyolojik inceleme sonucunda izole SND tanısı konulan 20 hasta ve burunla ilgili şikâyeti olmayan sağlıklı 20 birey kontrol grubu olarak seçildi. Hasta ve kontrol grubu sigara içmeyen bireylerden oluşturuldu. Nazal mukosiliyer klirens hızı (NMKH) ölçümü, Teknesyum-99m-makroagregate albümin kullanılarak rinosintigrafi ile yapıldı. NMKH’ı ölçümü hasta grubunda ameliyattan önce ve ameliyattan sonraki 4.haftada hem konkav hem de konveks tarafta yapılırken kontrol grubunda ise sadece bir taraf nazal kaviteden ölçüm yapıldı. Hasta grubu 18-48 yaşları arasında (ortalama yaş 27.15±8.58) ve kontrol grubu ise 17-67 yaşları arasında (ortalama yaş 48.55±13.71) idi. Hasta grubundakilerin 16’sı (%80) erkek ve 4’ü (%20) kadın ve kontrol grubundakilerin ise 8’i (%40) erkek ve 12’si (%60) kadın idi. Ameliyat öncesinde konkav (10.24±3.96 mm/dak) ve konveks taraf (10.78±3.53 mm/dak) NMKH’nın kontrol grubuna (17.94±2.89 mm/dak) göre önemli oranda yavaş olduğu tespit edildi. Ameliyat öncesi konkav ve konveks taraf NMKH’ı arasındaki fark anlamlı değildi. Ameliyat sonrası konkav (16.34±4.40 mm/dak)ve konveks taraf (17.21±3.43 mm/dak) NMKH’ı ile kontrol grubu (17.94±2.89 mm/dak) arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Ameliyat sonrası konkav ve konveks taraf NMKH’nın ameliyat öncesine göre önemli oranda düzeldiği görüldü. Bu çalışmanın sonuçları, SND’nin sadece hava akımında mekanik değişiklikler oluşturan basit bir problem olmadığı aynı zamanda konkav ve konveks tarafta mukosiliyer klirensi bozan daha kompleks bir patoloji olduğunu teyit etmektedir. Nazal mukosiliyer klirensin, SND’nin tedavi edilmesiyle düzeldiği tespit edildi

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S67

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale