Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Normal Burunlarda Subjektif Nazal Açıklık Hissi İle Objektij Bulgular Arasındaki Uyum
 

Normal Burunlarda Subjektif Nazal Açıklık Hissi İle Objektij Bulgular Arasındaki Uyum

Özturan O., Akarçay M., Toplu Y., Miman M., Deliktaş H.

Burun fizyolojisinin karmaşıklığı ve hava açıklığı hissine nazal kavitenin objektif açıklığı dışında etki eden subjektif faktörlerin varlığı bunun önünde engel olarak durmaktadır.Bu çalışma ile hastalar tarafından normal solunum yaptığı ifade edilen burunların objektif akustik rinometrik ve rinomanometrik değerlerinin hangi sınırlar içerisinde olduğunun ortaya konması, bu konuda objektif verilerden hangilerinin hastanın kendi nazal açıklığını değerlendirmesi ile daha iyi korelasyon gösterdiğinin saptanması ve nazal direnç (ND) ve minimal kesit alanı arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD polikliniğine burun hastalıkları dışında problemlerle başvuran, subjektif olarak burun tıkanıklığı yakınması olmadığını söyleyen ve anterior rinoskopik muayenesi normal olan, yaşları 15-55 arasında değişen (ortalama 25,59 ± 7,62 yıl), 62’si erkek, 62’si kadın toplam 124 hastanın 248 nazal kavitesi çalışma protokolüne dahil edildi. Çalışma kapsamına alınan olgular burunlarında hissettikleri açıklığı Vizüel Analog Skala (VAS) üzerinde işaretlediler. Aktif anterior RMM ve ARM ölçümleri SRE2000 (Rhinometrics A/S, Lynge, Danimarka) cihazı ile gerçekleştirildi. VAS ile dekonjesyon öncesi tVol arasında korelasyon olmadığı (p>0,05, r2=0,0064); VAS ile dekonjesyon öncesi ekspiratuar total ND arasında da korelasyon olmadığı (p>0,05, r2=0,0878); inspiratuar total ND arasında ise çok zayıf bir korelasyon olduğu (p=0,041, r2=0,1049) saptanmıştır. Dekonjesyon öncesi tVol ile inspiratuar total ND (r2=0,0011) ve ekspiratuar total ND (r2=0,0000) arasında; dekonjesyon sonrası tVol ile inspiratuar total ND (r2=0,0315) ve ekspiratuar total ND (r2=0,0176) arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (p>0,05). Ayrıca hem dekonjesyon öncesi hem de sonrası için MCA1 ve MCA2 ile o kavitelerdeki ND arasındaki ilişki de saptanamamıştır (p<0,05).

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S69

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale