Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Malign Karotis Cisim Tümörü : Olgu Sunumu
 

Malign Karotis Cisim Tümörü : Olgu Sunumu

Tunakan M., Türk B., Uguz M., Terzi S., Gökçe A., Tetik Ö.

Kemodektomalar veya non-kromafin paragangliomalar sıklıkla temporal kemik ve boyundaki paraganglion hücrelerinden köken alan nöral krest orijinli, düşük grade malign tümörlerdir.Sıklıkla karotid bifürkasyonunda gelişir. Karotis body tümörü ağrısız olup yavaş büyür.Parafarengeal alana uzanarak kranial sinirleri ve sempatik zinciri tutabilir.Teşhiste selektif karotis anjiografisi altın standarttır.Tedavisi cerrahidir .Cerrahiye yardımcı olmak ve kan kaybınıazaltmak için preoperatif selektif anjiografik embolizasyon ve karotis intralüminal şant uygulaması tartışmalıdır.24 yaşında bayan hasta. Ağrısız boyun kitlesi ile başvurdu .Boyun BT ve karotid arter anjiografisi yapıldı. karotis cisim tümörü tanısıyla tümör rezeksiyonu planlanarak ameliyata alındı.Tümörün karotis eksterna ve interna lümenlerini de doldurduğu , pasaja imkan vermediği saptandı.tümör ve oblitere karotid arter totaliyle rezeke edildi, normal karotis komminis ile normal internal karotis arter arasına PDF damar grefti yerleştirildi. Postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi. Beş aylık takipte herhangi bir sorunu görülmemiştir.Karotis cisim tümörünün bazen karotis interna oklüzyonu yapabileceği akılda tutulmalı , ameliyat uygun planlanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S73

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale