Dilde Schwannoma

Süoğlu Y., İlhan R., Enöz M., Gözeler M.

Schwannoma ya da nörilemmoma yavaş büyüyen,genelde soliter olan ve kapsülü bulunan sinir kılıfındaki schwann hücrelerinden köken alan selim bir tümördür. Baş boyun bölgesinde görülen schwannomların çok azı ağız içinde görülmekle birlikte çoğunlukla dil kökündedir.Bu makalede, 7 yaşında nadir olarak görülen dil ön kısım yerleşimli schwannom olgusunun tanı ve tedavisi literature taraması eşliğinde sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S76

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale