Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Yüksek Yerleşimli Juguler Bulbus Ve Odyovestibüler Semptomlar
 

Yüksek Yerleşimli Juguler Bulbus Ve Odyovestibüler Semptomlar

Dereköy S., Ayçiçek A., Yılmaz D., Özel O., Kenar F.

Bulbus jugulare, hipotimpanumdan bir kemik lamelle ayrılan ve sigmoid sinüs ile internal juguler ven arasındaki venöz bir bağlantıdır. Bulbus jugulare’nin kemik anulusun üzerine uzanarak yüksek bir lokalizasyon göstermesi haline yüksek yerleşimli juguler bulbus (YYJB) denilir ve bu anomali %3,5-6 oranında saptanır. Yüksek juguler bulbus değişik odyovestibüler semptomlara neden olabilir. Bu çalışmada kliniğimizde çeşitli endikasyonlarla temporal kemik BT’si çekilerek yüksek juguler bulbus saptanan 5 olgu retrospektif olarak incelendi. Yüksek yerleşimli juguler bulbusun, semptom vermesi nedeniyle yerleşim yeri ile ilgili temporal kemik BT’lerinde semptoma yol açan anatomik komşuluklar araştırıldı. Bu olguların 3’ü kadın, 2’si erkekti. Yaşları 23 ile 76 arasında değişmekteydi. Ortalama yaş 50,2 idi. 3’ü sol sol temporal kemik BT’de, 2’si sağ temporal kemik BT’de gözlendi. Tüm hastalardaki ortak başvuru şikayeti tinnitustu. 2 olguda tinnitusa eşlik eden sensorinöral işitme kaybı ve 2 olguda baş dönmesi vardı. Bir kadın hastadaki tinnitus, YYJB’un dehisansına ve önde karotis arterine yakın komşuluğuna bağlandı. Diğer bir hastadaki tinnitus ve baş dönmesi, YYJB’un yuvarlak pencere ve vestibüler aquaduct ile yakın komşuluğuna bağlandı. Bir hastadaki tinnitus, YYJB’un yuvarlak pencere ve koklea ile yakın komşuluğa bağlandı. Bir erkek hastadaki tinnitus YYJB’un karotis arteri ile yakın komşuluğa bağlandı. Son hastamızdaki tinnitus ve baş dönmesi, YYJB’un minimal dehisansına, vestibüler aquaduct ve yuvarlak pencere ile yakın komşuluğa bağlandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S77

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale