Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İnflammatuvar Barsak Hastalıklarında Sensorinöral İşitme Kaybı: Bir Subklinik Ekstraintestinal Tutulum
 

İnflammatuvar Barsak Hastalıklarında Sensorinöral İşitme Kaybı: Bir Subklinik Ekstraintestinal Tutulum

Turgut S., Erdem L., Özbal E. A., Alkım C., Çalış B.A., Akbayır N.

İnflammatuvar barsak hastalıklarının (İBH) seyri sırasında ortaya çıkan ani sensorinöral işitme kaybı (SNİK) olguları bilinmektedir. Ancak İBH ile subklinik SNİK arasındaki ilişki sadece iki preliminer çalışmada araştırılmıştır. Çalışmamızda İBH ile subklinik SNİK arasındaki olası ilişkinin kontrol grubuyla kıyaslanarak ve barsak hastalığının ve işitme kaybının parametreleri birbirleriyle karşılaştırılarak ortaya konması amaçlanmıştır. İBH olan 39 hastanın (21 Crohn hastalığı (CH), 18 ülseratif kolit (ÜK)) ve 25 kontrol bireyin işitmeleri saf ses odyometrisi, timpanometri ve akustik refleks testleri ile değerlendirildi. Her iki gruptaki tüm hastalarda otoskopi doğaldı ve iletim tipi işitme kaybı yoktu. Her bir frekans için ayrı ayrı saf ses ortalamalarına bakıldığında çalışma grubunda kontrol grubuna kıyasla yüksek frekanslarda (2000, 4000 ve 8000 Hz) saf ses ortalamalarında artış gözlendi. Bu sonuç İBH’nın alt gruplarına göre tekrar değerlendirildiğinde ÜK hastalarında özellikle 2000, 4000 ve 8000 Hz’lerde, CH hastalarında ise sadece 4000 Hz’de kontrol grubuna göre anlamlı fark saptandı. Hastaların yaşı, İBH’nın yaygınlığı ve süresi ile birlikte SNİK’da artış eğilimi gözlenmekle beraber, anlamlı fark saptanmadı. Aynı şekilde hastaların cinsiyeti, İBH’nın aktivitesi, tuttuğu bölgeler, diğer ekstraintestinal tutulumların varlığı, İBH’na bağlı ilaç kullanımı da SNİK üzerinde etkili bulunmadı. Sonuç olarak ÜK ve kısmen de CH seyrinde özellikle yüksek frekansları etkileyen subklinik SNİK’nın bulunabileceği ortaya kondu. Bu nedenle İBH değerlendirilirken diğer ekstraintestinal tutulumların yanısıra iç kulak tutulumunun da araştırılması önerildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S78

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale