Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Otoskleroz Cerrahisinde Koklear Rezervin Postoperatif İşitme Kazancı Üzerine Etkisi
 

Otoskleroz Cerrahisinde Koklear Rezervin Postoperatif İşitme Kazancı Üzerine Etkisi

Yetişer S., Akçam T., Satar B., Birkent H., Şen D.

Amaç: Otoskleroz cerrahisinde zaman zaman 20-25 dB'den daha fazla kemik yolu eşiği olan mikst tip işitme kayıplı hastalarda ameliyat konusu gündeme gelmektedir. Bu çalışmada, stapedektomi ve stapedotomi tercihi, kullanılan protezin çap ve boyu gibi faktörler gözardı edilerek, kemik yolu 30 dB'den daha kötü ve iyi olan hastalarda elde edilen işitme kazancının karşılaştırılması ve kemik yolundaki ( KY ) bu 30 dB seviyesindeki eşiğin işitme kazancına olumsuz bir etkisinin olup olmadığının ortaya konması amaçlandı. Gereç ve yöntem: GATA KBB Anabilim Dalında primer stapes cerrahisi uygulanan 111 hastanın odyolojik bilgileri değerlendirildi. Olguların yaşları ortalama 33,3 ± 0,09 olup 70’ i erkek, 41’i kadındı. 111 olgunun 28’ine stapedektomi, 83 hastaya stapedotomi operasyonu uygulandı. 111 olgunun 24’ünde 0.5, 1, 2 ve 4 kHz’deki ortalama KY eşikleri 30 dB’in üzerinde olup, koklear rezervi kötü olarak değerlendirildi. Kalan 87 hastanın KY eşikleri 30 dB’den daha iyi bulundu. Bu iki grup arasında karşılaştırılan parametreler postoperatif işitme kazancı, postoperatif gap ve KY’de kötüleşmedir. Bulgular: Postoperatif ortalama hava-kemik yolu aralığı ve ortalama işitme kazancı koklear rezervi kötü hastalarda 15,5 dB ve 15,9 dB, koklear rezervi iyi olan olgularda 14 dB ve 18.4 dB olarak elde edildi ( p>0,05 ). Postoperatif total işitme kaybı gelişen 1 hasta, preoperatif koklear rezervi kötü olan grupta idi. KY’de kötüleşme, koklear rezervi iyi ve kötü olan grupta sırasıyla %33 ve %29 olguda gözlendi ( p>0,05 ). Sonuç: Otoskleroz cerrahisinde preoperatif KY’nin 30 dB seviyesindeki eşiği, postoperatif kötü sonuç elde edilmesinde olumsuz bir faktör olarak değerlendirilmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S79

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale