Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Stapedotomide Ven Greft İnterpozisyonunun Önemi: Ven Greft Kullanılan Ve Kullanılmayan Olguların Karşılaştırılması
 

Stapedotomide Ven Greft İnterpozisyonunun Önemi: Ven Greft Kullanılan Ve Kullanılmayan Olguların Karşılaştırılması

Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Adadan I., Aslan H., Aktaş S.

Amaç: Otoskleroz cerrahisinde ven greft interpozisyonu kullanılarak yapılan stapedotomilerin ve ven grefti kullanılmayan stapedotomi olgularının kısa ve uzun dönem işitme sonuçları incelendi. Metod: Kliniğimizde otoskleroz tanısıyla stapedotomi operasyonu geçiren olguların postoperatif odyometrik incelemeleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 1997-2004 yılları arasında otoskleroz tanısı alan 74 hastada 89 stapedotomi uygulandı. 15 hastaya bilateral stapedotomi uygulandı. Opere edilen kulakların 56’sında oval pencereyi kapatmak için ven greft interpoze edildi. Geriye kalan 33 kulakta ise herhangi bir interpozisyon materyali kullanılmadı. Hastaların postoperatif kısa ve uzun dönem hava-kemik yolu aralığı ve postoperatif sensörinöral işitme kaybının değerlendirilmesi için 4 kHz ‘teki kemik yolu eşikleri ve diskriminasyon skorları kaydedilerek stapedotomi sırasında ven greft kullanılan ve kullanılmayan gruplar karşılaştırıldı. Gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Tartışma: Stapedotomide ven greft interpozisyonu yapılıp yapılmamasının postoperatif işitme sonuçlarına etkisi minimaldir. Cerrah tecrübesi doğrultusunda uygun yöntemi seçebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S80

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale