Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ani Sensorinöral İşitme Kaybı Olan Hastalarda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 

Ani Sensorinöral İşitme Kaybı Olan Hastalarda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Tanyeri Y., Atmaca S., Çivici S.

Ani sensorinöral işitme kaybı acil müdahale edilmesi gereken,ancak henüz tanı ve tedavisinde fikir birliğine varılamamış,önemli hastalıklarından biridir. Patofizyolojide viral enfeksiyon, vasküler nedenler, labirent membran rüptürü, otoimmünite sorumlu tutulmaktadır. Tedavide steroidler, vazadilatör ilaçlar, plazma volüm genişleticileri, ürografin gibi makromoleküller kullanılmakla beraber gün geçtikçe birçok yeni tedavi modaliteleri denenmektedir. Bu çalışmaya Mayıs 2003-Şubat 2005 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğine başvuran ve ani işitme kaybı tanısı ile yatırılıp tedavi edilen 21 hasta alındı.Tüm hastalara steroid (1mg/kg), ürografin (ilk gün 10cc, dört gün 5cc iv), reomakrodeks (500cc/8 saat tek doz) ve pirasetam (2×6 gr iv beş gün) verildi.. Tedavi sonuçları Japon Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre değerlendirildi. Hastaların saf ses odyogramları tedavi sonunda değerlendirildiğinde, 21 hastanın 9’unda tam düzelme, 4’ünde iyi düzelme, 1’inde hafif düzelme saptandı. 7 hastada düzelme saptanmadı. Sonuçlarımız literatür verileri ile tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S81

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale