Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Dirençli Ani İşitme Kayıplarının İntratimpanik Steroid İle Tedavisi
 

Dirençli Ani İşitme Kayıplarının İntratimpanik Steroid İle Tedavisi

Oğuz H., Demirci M., Kargın S., Şafak M., Arslan N.

Steroidler, ani sensörinöral işitme kaybı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Uyguladığımız rutin sitemik steroid tedavisine yanıt vermeyen 22 olgu, intratimpanik metil-prednizolon tedavisine alınmıştır. Tedavi başlangıcının 5, 15 ve 30. günlerinde yapılan odyolojik tetkiklerde, sistemik tedaviye ek olarak, sırasıyla ortalama 14,3; 18,3 ve 19.0 dB’lik kazanç elde edilmiştir. Bu sonuçlar bize sistemik steroid tedavisi sonrası istenen fayda görülmeyen olgularda, steroidlerin intratimpanik kullanımının ek bir işitme kazancı sağlayabileceğini göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S82

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale