Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İdiyopatik Sensörinöral Ani İşitme Kayıplarında Pt 20210G-A, Fv 1691G-A Ve Fv 4070A-G Değişimlerinin Rolü
 

İdiyopatik Sensörinöral Ani İşitme Kayıplarında Pt 20210G-A, Fv 1691G-A Ve Fv 4070A-G Değişimlerinin Rolü

Özkaptan Y., İncesulu A., Tekin M., Yıldız Z., Akar N.

İdiyopatik Akut İşitme Kaybı (AİK) yılda, 10000’de 1-2 sıklıkta görülen bir hastalıktır. Sıklıkla genç ve sağlıklı bireyleri etkiler (3). Ani işitme kaybının etyopatogenezi tam açıklığa kavuşturulamamıştır. Ancak %10-15’inde etyolojik neden saptanabilmiştir(7). Fakat büyük çoğunluğunda neden bulunamaz ve tanı konulamaz. Tanı konulamayan ani sağırlık vakalarına idiopatik sensörinöral ani işitme kayıpları (İSAİK) adı verilmektedir (5). Kokleanın mikrovasküler dolaşımında değişikliğe yol açacak nedenlerin tromboza eğilim oluşturacağı düşünülerek (Kokleanın perebral kan dolaşım vizkozitesinin değişimi, trombosit aktivasyonu gibi diğer nedenler) AİK etyolojisinde de etkili olacağı sanılmaktadır. Ama temporal kemiğin yerleşim yerinden dolayı kokleada patofizyolojik mekanizmayı araştırmak zordur (3). Hemen her yaş grubunu ilgilendiren ve multifaktöriyel bir hastalık olan trombozun etyopatogenezinde damar duvarı hasarlarıyla birlikte , pıhtılaşma faktörleri, doğal pıhtılaşma inhibitörleri, ve pıhtıyı eriten fibrinolotik sistem elamanlarından oluşan hemostaz mekanizmasındaki kalıtsal değişimler önem kazanmaktadır (1,2). Hemostaz mekanizmasındaki görevli proteinlerin ekspresyonunu sağlayan genlerden oluşan bir veya birden fazla gen değişimi tromboza yatkınlığa yol açmaktadır (6). Türktoplumunda FV 1691 G-A (FV Leiden), Protrombin 20210 G-A ve FV 4070 A-G değişimi tromboza en sık neden olan üç mutasyondur, bu mutasyonlar Türk toplumunda yüksek sıklıkta bulunmaktadır. Biz de bu noktadan yola çıkarak AİK etyolojisinde de rolü olabileceğini düşündüğümüz bu üç mutasyonun sıklığını araştırdık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S83

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale