Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Effüzyonlu Otitis Mediada Atopinin Rolü: Prospektif Randomize Çift-Kör Çalışma
 

Kronik Effüzyonlu Otitis Mediada Atopinin Rolü: Prospektif Randomize Çift-Kör Çalışma

Ağırdır B., Derin A., Turhan M., Tekbaş U.

Adenoid Hipertrofi ve Effüzyonlu Otitis Media Türkiye ve dünyada özellikle pediatrik yaş grubundaki hastalarda en önemli sağlık problemlerinden biridir. Pediatrik yaş grubunda en sık rastlanan ikinci sıradaki kulak problemi ve çocuk sağırlıklarının da en önde gelen sebebi kronik effüzyonlu otitis mediadır. Hastaların tedavi programlarının belirlenmesinde risk faktörlerinin ortaya konması ve saptanan risk faktörlerinin tedavi programı içerisinde mutlaka giderilmeye çalışılması gereklidir. Respiratuvar alerjiler çocukluk yaş grubunun sıklıkla görülen hastalıklarından biridir ve yaşla birlikte sıklığı azalmaktadır. Kronik effüzyonlu otitis mediada alerjinin etyopatogenetik rolü; östaki tüp disfonksiyonuna neden olan bir alerjen ve/veya infeksiyon ajanlarına karşı erken hipersensitivite reaksiyonuna yol açmasıyla ortaya çıkmaktadır. Küçük çocuklarda spesifik ve güvenilir laboratuvar testlerinin yetersizliği ve semptomlardaki farklılıklar yüzünden atopik hastalığın teşhisi güçtür. Biz kliniğimizde, Ekim 2003-Mart 2005 tarihleri arasında adenoid hipertrofi ve kronik effüzyonlu otitis media nedeniyle cerrahi tedavi endikasyonu konulmuş olgularda prospektif, randomize olarak atopinin etyolojideki rolünü değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmaya dahil edilen 3-12 yaş grubundaki 61 hastada (32 erkek, 29 kız) effüzyonlu otitis media tanısı için otoskopik, otomikroskopik ve odyolojik incelemelerden (akustik empedans ve uygun hastalarda saf ses odyogram) sonra atopi tespiti için serumda immünglobülin düzeyleri (total Ig E, G, A, M ve subklas seviyeleri), alerjik cilt testleri, serum eozinofil oranları, adenoid dokuda Ig E mast hücreleri, histopatolojik olarak değerlendirildi. Sonuç olarak kronik effüzyonlu otitis mediası olan olgularda % 50 oranında atopi tespit edilmiş ve atopinin bu hastalarda önemli bir etyolojik faktör olduğu saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S84

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale