Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Çocuklarda Tedaviye Dirençli Kronik Effüzyonlu Otitis Media:Antireflü Tedavisinin Yeri?
 

Çocuklarda Tedaviye Dirençli Kronik Effüzyonlu Otitis Media:Antireflü Tedavisinin Yeri?

Ağırdır B., Derin A., Turhan M., Erkal E.

Gastroözefagial reflü ile kronik effüzyonlu otitis media arasındaki ilişkinin literatürde belirtilmesi sonucu planlanan çalışmamızda Ekim 2003 ile Subat 2005 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. anabilim dalında tedaviye refrakter kronik effüzyonlu otitis media nedeniyle cerrahi endikasyon konulmuş 42 hastada etyolojik faktör olarak gastroözefagial reflü araştırılış, bunlardan reflü saptanan 26 olguda antireflü tedavi ve konservatif önlemler uygulanarak olguların kulak problemlerinde antireflü tedavinin olguların %50’sinde cerrahi gereksinimini ortadan kaldırdığı saptanmıştır. Standart tedavilere dirençli olgularda reflü çalışmalarıyla gaströzefagial reflü saptanan olgularda antireflü tedavinin kronik effüzyonlu otitis mediaların tedavisinde bir seçenek olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S86

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale