Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Effüzyonlu Otitis Mediada N-Asetil Sistein Etkinliği
 

Effüzyonlu Otitis Mediada N-Asetil Sistein Etkinliği

Dere H., Arda N., Ensari S., Özcan İ., Çetin M., Boztepe F.

Bu çalışmada effüzyonlu otitis media (EOM) saptanan çocuklarda uygulanan medikal tedavi protokollerinde n-asetil sistein etkinliği araştırıldı Eylül 2002-Eylül 2003 tarihleri arasında EOM tanısı konulan 64 hasta iki gruba ayrılarak 33 hastaya NAC (N-asetil sistein) + Amoksisilin + Psödoefedrin, 31 hastaya ise Amoksisilin+ Psödoefedrin tedavisi 10’ar gün süreyle uygulandı.Her iki grupta en sık rastlanan semptomlar horlama ve işitme azlığı, en sık rastlanan bulgu ise timpan membranda matlık olarak tespit edildi. Ortalama takip süresi 6 aydı. Tedavi öncesi bir kez ve tedavi sonrası 1., 3. ve 6. aylarda timpanometrik kontroller yapıldı. Medikal tedavi sonrası 6.ayda çalışma grubunda sağ ve sol kulak için sırasıyla % 91 ve %94’lük başarı elde edilirken, kontrol grubunda bu oran %48 ve % 55’te kaldı. Medikal tedaviye rağmen düzelme göstermeyen 10 hastaya(%15) VT tatbik edildi. Altıncı ay sonunda yapılan değerlendirmede NAC’ın EOM’da medikal tedavi başarısını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttırdığı tespit edildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S87

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale