Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Erken Evre Glottik Kanserlere Yaklaşımımız
 

Erken Evre Glottik Kanserlere Yaklaşımımız

Uluöz Ü., Kirazlı T., Yavuzer A., Akyıldız S.

Bu çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda 1995-2005 yılları arasında başvurarak larenks kanseri tanısı almış primer glottik yerleşimli T1 veya T2 tümörü olan 149 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 34 tanesi çeşitli nedenlerle primer tedavi olarak radyoterapiye gönderilmiştir. Kalan 115 hastaya ise cerrahi tedavi uygulanmıştır. Bu hastalardan 3’üne lazer kordektomi, 25’ine laringofissürle kordektomi, 48’ine vertikal parsiyel larenjektomi, 10 tanesine frontal anterior larenjektomi ve epiglot larengoplasti, 1 tanesine horizontal glottektomi, 21 tanesine suprakrikoid parsiyel larenjektomi, 2 tanesine horizontovertikal (3/4) larenjektomi ve 5 tanesine de total larenjektomi uygulanmıştır. Toplam 10 hastaya 16 adet boyun diseksiyonu yapılmıştır. Bunlardan 4 hastada metastaz saptanmıştır. Postop takip edilen hasta sayısı 86 olup ortalama takip süresi 30,7 aydır. Lokal kontrol oranı sırasıyla T1a tümörlerde % 100, T1b tümörlerde % 92,9, T2 tümörlerde % 87,1 olarak bulunmuştur. Genel sağkalım oranı ise % 95,3 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak erken evre glottik kanserlerin tedavisinde tümörün özelliklerine uygun olarak seçilen parsiyel larenjektomilerin onkolojik olarak oldukça yeterli ve etkili olduğuna karar verilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S92

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale