Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Erken Evre Larinks Epidermoid Karsinomlu Olgularda Uygulanan Transoral Karbondioksit Lazer Mikrocerrahisi
 

Erken Evre Larinks Epidermoid Karsinomlu Olgularda Uygulanan Transoral Karbondioksit Lazer Mikrocerrahisi

Özdemir S., Aydoğan B., Tuncer Ü., Bakır S.

Erken evre glottik laringeal kanserlerde belirtiler sıklıkla erken dönemde ortaya çıktığı için bu hastalar daha erken evrede hekime başvurmakta ve konservatif cerrahi yöntemlerden daha fazla yararlanabilmektedirler. Bu hastaların tedavisinde cerrahi, radyoterapi veya mikroendoskopik lazer eksizyon başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada 1999-2005 yılları arasında karbondioksit lazer ile tedavi edilmiş 24 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi ve sağkalım oranları değerlendirildi. Tümör evreleri 4 olguda TisN0 (% 16.66), 17 olguda T1N0 (% 70.83), 3 olguda T2N0 (%8.33) bulundu. Tüm hastalarda cerrahi sınırların kontrolü frozen section ile yapıldı. Çalışmamızda bir hastaya trakeotomi açıldı. Postoperatif dönemde hiçbir hastada problem gelişmedi. Hospitalizasyon süresi ortalama 5 gündü. Hastalık veya hastalık dışı nedenlerle hasta kaybedilmedi. Sonuç olarak; transoral endoskopik karbondioksit lazer cerrahisinin onkolojik ve fonksiyonel sonuçları ile etkili bir tedavi olduğu sonucuna varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S93

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale